Het CAW Oost-Brabant gaat een boek maken: ‘De avonturen van Sara’. Het boek is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die terecht komen in opvangcentra voor dak- en thuislozen. Ze krijgen hun eigen exemplaar en kunnen dat gebruiken zoals ze zelf willen. Het kan een dagboek zijn, waarin ze kunnen tekenen, schrijven, lezen, vertellen wat ze meemaken.
Voor jongere kinderen is het een voorleesboek dat ouders, hulpverleners en vrijwilligers in de centra kunnen voorlezen en over kunnen vertellen.
Voor scholen die regelmatig kinderen uit opvangcentra (tijdelijk) opvangen, kan het als didactisch materiaal dienen.
Ook professionals en vrijwilligers in de opvangcentra kunnen met het boek actief met het kind aan de slag d.m.v. een bijgevoegde handleiding.

http://www.cawoostbrabant.be/over-het-caw