De Lovie staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, via meerdere dienstverleningsvormen en op verschillende vestigingsplaatsen in de Westhoek.

De Lovie ijvert ervoor haar sociale missie te versterken met tal van initiatieven die de verwevenheid en integratie in de maatschappij bevorderen. De Lovie reikt daarvoor de hand naar erfgoed, natuur, toerisme, kunst, gastronomie en muziek. Een groot geloof in de mogelijkheden van en de positieve beeldvorming rond mensen met een verstandelijke handicap zijn de voornaamste drijfveer in deze bijzondere projecten.

Meer info: www.delovie.be