Halaai Xale Gambia verzorgt kleinschalige projecten in Gambia. In New Yundum ondersteunen we een school. In Kartong een women’s garden.

Tijdens een van onze eerste bezoeken in Gambia werden we geconfronteerd met het schrijnende tekort aan onderwijs in bepaalde streken en dorpen. Ons bezoek heeft ertoe geleid dat we ons willen engageren voor die kinderen omdat ze recht hebben op onderwijs. In de overtuiging dat onderwijs de basis vormt voor een betere toekomst willen we het verschil kunnen maken voor een aantal kinderen. We willen mogelijkheden en kansen creëren om kinderen te leren lezen en schrijven zodat ze kunnen bouwen aan een eigen toekomst.

Ondertussen zijn we in Kartong, in het zuid-westen van Gambia, van start gegaan met een ‘women’s garden’. Dit is een groentetuin waar de vrouwen van de gemeenschap groenten zaaien en telen. De opbrengst van de tuin wordt in eerste instantie aangewend voor het onderhoud van hun gezin en vervolgens om hun levensstandaard te verbeteren.

We doen dit alles volledig vrijwillig en vrijblijvend. De hulp komt rechtstreeks ten goede van de plaatselijke bevolking. Het zijn de leerkrachten, directie, leerlingen en moeders die zelf bepalen waar zij de hoogste nood aan hebben. Samen bepalen we wat mogelijk is en hoe we te werk gaan.
We willen samen met de lokale bevolking onze doelstellingen realiseren.

Meer info: http://4depijler.be/organisatie/4depijler/halaaixale_gambia