Het Huis vzw is een autonome organisatie die contacten organiseert tussen kinderen en hun (groot)ouders in opdracht van de rechtbanken, zoals vb bij echtscheidingen, betwistingen rond omgangsregeling.

Deze ontmoetingen gebeuren onder toezicht en begeleiding van vrijwillige medewerkers die worden geselecteerd, gevormd en geëvalueerd.

Het Huis vertrekt vanuit de zorg voor de kinderen die de ouderlijke inbreng van beide ouders nodig hebben in hun opvoeding.

 

www.hethuis.be