Na een bezoek aan Benin vonden de oprichters van Le Petit Colibri dat ze iets voor dit land konden betekenen hoe klein ook. Ze gaan pertinent voor een betere leefomgeving waarin kinderen kunnen opgroeien. Hun volgende project is het installeren van een waterput.

Meer info: http://4depijler.be/organisatie/4depijler/petit_colibri