Eind 2011 werd de feitelijke vereniging ’’SAANCHO’’ opgericht om kleine projecten te steunen die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in afgelegen dorpjes in Nepal. Toen Nepal in april 2015 getroffen werd door een zware aardbeving, werd er een speciale inzameling opgezet. Met dit geld willen ze in eerste instantie de mensen van Pattale helpen, het dorpje waar men al enkele jaren een schooltje ondersteunt:
Eén van de schoolgebouwen is ingestort en de andere zijn ook van bedenkelijke kwaliteit (geen glas in de ramen, geen verwarming, kapotte houten vloer). Dus men wil zeker meehelpen aan de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Het moessonseizoen is begonnen en de mensen zijn te bang om in hun huizen te slapen. Hun contactpersonen ter plaatse, Deepak en Dili, hebben in Kathmandu tentzeilen gekocht en naar Pattale gebracht. Daarnaast bekijken ze de mogelijkheid om bamboe hutten als tijdelijke bescherming tegen de regen te bouwen. Deze zouden later nog als schuilplaats voor hun vee kunnen gebruikt worden. Dit dorpje ligt in Lower Everest Area, een gebied ten zuiden van de befaamde Everest Basecamp trekking, waar bijna geen toeristen komen. Ze willen daarom ook graag in andere bergdorpjes in die streek helpen bij de wederopbouw van schooltjes die nog niet ondersteund worden door buitenlandse hulp.

Meer info: www.saancho.org