De Markgrave wil mensen met een visuele beperking en eventueel andere bijkomende beperkingen ondersteunen bij het realiseren van hun gewenste vorm van ’optimaal zelfstandig’ bestaan en participatie in de samenleving. Daartoe zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden die elk apart of gecombineerd kunnen bijdragen.

Meer info: www.demarkgrave.be