Passhuis vzw is ontstaan vanuit een engagement en initiatief van enkele ouders van kinderen met autismespectrumstoornis. Omwille van de zorg- en begeleidingsbehoefte van hun kinderen konden zij onvoldoende terecht in het bestaande zorglandschap om kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding voor hun kinderen te verzekeren.

We richten in 2018 een ASS-specifieke ruimte in rond prikkelstimulatie, -beperking, rustruimte, sensopathische ruimte. Dit omvat de aankleding van de ruimte, de aankoop en installatie van een op maat ballenbad en sensopathische materialen.

 

www.pashuis.be