Project: Creatieve workshops om gevoelens bespreekbaar te maken tussen ouders, jongeren en kinderen.

We organiseren 2 creatieve dagen, één op elke locatie nl. Welzijnsschakel De Springplank en Welzijnsschakel Tereken, tijdens de maanden juli en augustus.

Met tal van workshops willen we samen met onze ouders, vrijwilligers en hun (klein)kinderen creatief aan de slag gaan rond gevoelens uiten. Het geld wordt besteed aan lesgevers voor de verschillende workshops, aankoop knutselmateriaal , drank en broodmaaltijd voor de deelnemers, huur locatie, ontwikkelen en  afdrukken van  foto’s, …

 

http://www.despringplank-sintniklaas.be/