Bij Missing You krijgt ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare, de nodige ruimte en gepaste steun om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen.

Dit gebeurt adhv maandelijkse praatgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en ons rouwkamp.

Daarnaast wil Missing You de omgeving (familie, school, jeugdbeweging,..) sensibiliseren over het rouwen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen adhv publicaties en vormingen.

www.missingyou.be