Solentra staat voor ’Solidariteit en Trauma’. Onze vereniging is een onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor kinderen en adolescenten. Solentra geeft diagnostische en therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen, migrantenkinderen en hun families.
Om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor onze doelgroep, werd een specifieke methode ontwikkeld: PACCT (Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties). De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk te bewandelen, zowel voor het migrantengezin als de hulpverlener. De culturele drempel en moeilijkheden zoals taalbarrières en socio-economische problemen, zorgen er voor dat weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken waardoor er ook kansen ontnomen worden aan deze kinderen.

Meer info: www.solentra.be