Tonuso doet een kwalitatief en gedifferentieerd hulpaanbod aan gezinnen en hun kinderen binnen de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde. Dit aanbod wil beantwoorden aan de vraag en de behoefte naar welzijn bij deze gezinnen vanuit het aangrijpingspunt ’’kinderen/jongeren’’.

Elk kind of elke jongere, toegewezen aan ’Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp’, krijgt contextbegeleiding. Contextbegeleiding is een doelgerichte hulpverleningsactiviteit die de realisatie van de vooropgestelde doelen in het handelingsplan ondersteunt.

Meer info: www.tonuso.be